Niilo Helanderin Säätiö

 

Niilo Helanderin säätiö sr on yleishyödyllinen, suomalaista tiedettä ja taidetta sekä teollisuutta ja kauppaa edistävä Helsingissä toimiva apurahasäätiö.

portrait

Niilo Helander

Kunnallisneuvos Niilo Helander (1865—1930) oli noussut vaatimattomasta taustasta merkittäväksi liikemieheksi, vaikuttajaksi ja valtiopäivämieheksi Heinolassa. Muutettuaan kiinteistöjen omistajana vasta itsenäistyneen Suomen pääkaupunkiin hän perusti, muiden vaurastuneiden isänmaanystävien esimerkkiä seuraten, vuonna 1927 säätiön ja määräsi sen tehtäväksi "tukea ja edistää suomalaista kulttuurityötä tieteen ja taiteen aloilla, samoin kuin työtä kaupan ja teollisuuden kehittämiseksi". Viime vuosina tukea on suunnattu mitä erilaisimpiin hankkeisiin taiteen ja tieteen eri aloille yksittäisille taiteilijoille ja tutkijoille, yhteisöille ja työryhmille. Säätiö päättää joka vuosi tarkemmista hakualoista.

Säätiön toimisto on Helsingissä  (Pohjoinen Makasiinikatu 7 A, 00130 Helsinki).

 

 

AJANKOHTAISTA

 

                                                  VUODEN 2024 APURAHAT ON PÄÄTETTY: APURAHAT 2024 - Onnea!

Säätiö vastaanotti 1400 kpl eli ennätysmäärän hakemuksia - melkein tuplasti viime vuoteen nähden. Säätiö myönsi vuosikokouksessaan yhteensä 996 968 euroa 93 apurahansaajalle polarisaatioon, kuvataiteisiin, globaalin talouden ja liiketoiminnan muutoksiin sekä eurooppalaiseen sivistykseen liittyviin hankkeisiin.

Vuoden 2024 hakualoista painotettiin eniten kuvataiteita, joille myönnettiin yli puoli miljoonaa euroa. Apurahoja ehdotettiin kaikkiaan 658 kpl. Valitut 49 hakemusta kohdistuivat suurimmaksi osaksi yksittäisille taiteilijoille. Hakemusten joukossa oli runsaasti ekologisia, luonnon ja ihmisen yhteiseloon liittyviä posthumanistiseen ajatteluun kytkeytyviä projekteja sekä identiteettiin ja sukupuoleen liittyviä aiheita. Suurin jaettu yksittäinen apuraha myönnettiin Vapaalle Taidekoululle. Säätiö halusi tukea kuvataidetta laaja-alaisesti siten, että joistakin hankkeista hyötyvät useat kuvataiteen piirissä toimivat.

                                                                                                  TIEDOTE

                     Apurahansaajille on lähetetty lisäohjeita postitse. Ensimmäinen mahdollinen maksupäivä on 15.6.2024.

                                                                    Säätiö ei perustele kielteisiä päätöksiä.

 

                                                                     SÄHKÖISEEN JÄRJESTELMÄÄN TÄSTÄ

 

 

EUROOPPA-APURAHA VUONNA 2024

Niilo Helanderin säätiö julistaa helmikuussa 2024 haettavaksi erityisen Eurooppa-apurahan. Eurooppalaiseen sivistykseen liittyviin projekteihin voivat apurahaa hakea tutkijat, taiteilijat ja muut kulttuurivaikuttajat sekä yhteisöt. Eurooppa-apurahalla kunnioitetaan professori Matti Klingen elämäntyötä.

Kunnioittaakseen pitkäaikaisen puheenjohtajansa professori Matti Klingen (1936-2023) muistoa Niilo Helanderin säätiö jakaa lisäksi erityisen Eurooppa-apurahan. Matti Klinge tuli tunnetuksi Euroopan puolestapuhujana, yleiseurooppalaisten aiheiden käsittelijänä ja suomalaisen Eurooppa-tuntemuksen edistäjänä. Hän oli Niilo Helanderin säätiön kunniajäsen, puheenjohtaja 2007-2021 ja hallituksen jäsen vuodesta 1978. Helsingin yliopiston historian oppituolin haltijana Klinge korosti Suomen olevan osa Eurooppaa.

Hakukriteeriksi säätiö määrittelee eurooppalaiseen sivistykseen liittyvän tutkimuksen, tapahtuman tai projektin parissa työskentelemisen. Hakijat voivat olla yhteisöjä, työryhmiä tai yksityishenkilöitä. Säätiö vastaanottaa hakemuksia normaalin hakuajan puitteissa sähköisessä järjestelmässä ja voi myöntää useita pienempiä apurahoja tai yhden suuremman avustuksen.

 

 

 

 

 TIETOSUOJASELOSTE-NHS.pdf