Ohjeita apurahan hakijoille

 

YLEISTÄ SÄÄTIÖN LINJASTA:

Säätiö julistaa vuosittain haettavaksi apurahoja muutamalle erikseen ilmoitettavalle hakualalle,  niin tieteellisiin kuin taiteellisiinkin projekteihin. Sen lisäksi hakija voi hakualojen ulkopuolelta harkinnanvaraisesti tehdä hakemuksen myös muihin hankkeisiin (hakuajan puitteissa).

Säätiön sääntöjen mukaan tuetaan suomalaisia kulttuurihankkeita tieteen ja taiteen alalla, sekä kaupan ja teollisuuden kehittämiseksi. Hakea voivat sekä yksityiset henkilöt että työryhmät ja yhteisöt. Hakijan ei tarvitse olla Suomen kansalainen, mutta kytkös suomalaiseen kulttuuriin tai tutkimukseen tulee olla.

Menestys haussa riippuu hakemuksen tasosta sekä yleisesti tulleiden hakemusten määrästä ja tasosta. Viime vuosina säätiö on vuosittain tukenut hankkeita lähes miljoonan euron edestä, ja noin sata projektia on saanut myönteisen päätöksen. Hakemuksia on ollut perinteisesti paljon, viime vuonna yli 700.

Saajille tiedotetaan henkilökohtaisella kirjeellä toukokuun loppuun mennessä. Apurahansaajat ilmoitetaan myös julkisesti näillä kotisivuilla. Säätiö ei perustele kielteisiä päätöksiä.

 

HAKU 2024:

Hakuaika vuonna 2024 on 1.2.-29.2.2024

 

Sähköiseen hakujärjestelmään pääsee tästäkin

 

OHJEET - LUE ENSIN NÄMÄ:

 

1. KUKA VOI HAKEA JA MIHIN?

Niilo Helanderin säätiön apurahoja voivat hakea sekä yksityishenkilöt että yhteisöt ja työryhmät. Hakijan ei tarvitse olla Suomen kansalainen, mutta projektin täytyy olla kytköksissä suomalaiseen kulttuuriin. 

Säätiö ei etukäteen rajaa haussa olevaa kenttää, hakija määrittelee itse kuulumisensa siihen.

Asiamies neuvoo tarvittaessa puhelimitse tai sähköpostitse haun muotoseikoista.

 

2. MINKÄLAINEN HAKEMUKSEN TULEE OLLA?

Hakemus tehdään AINOASTAAN sähköisessä järjestelmässä.

Mikäli sähköistä hakemusta ei voi tehdä, on myös vapaamuotoinen hakemus edelleen mahdollinen. Tästä tulee käydä ilmi samat tiedot kuin hakulomakkeestakin: hakijatiedot, lyhyt projektisuunnitelma, kustannusarvio, samaan hankkeeseen muualta saadut sekä haettavat apurahat. Suosittelijoista (max 2 kpl) riittää nimet ja yhteystiedot. Ei siis suosituskirjeitä. Ei sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia.

Apurahaa voi hakea sekä tieteelliseen että taiteelliseen työhön, joko yksityishenkilönä tai työryhmänä.

Säätiö ei toivo saavansa pitkiä ja runsasliitteisiä hakemuksia; lyhyt ja ytimekäs työsuunnitelma riittää. CV:n lisäksi voi halutessaan liittää mukaan kuvaliitteitä tai muita liitteitä tai linkin kotisivuille.

Hakemuksen voi tehdä/täyttää suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi. Sähköinen hakulomake on kuitenkin vain suomen kielellä.

Suosittelijoiden ei tarvitse tehdä erillisiä lausuntoja, nimi ja yhteystiedot riittävät.

EI KIRJATTUJA KIRJEITÄ! Liitteitä ei palauteta.

 

3. DEADLINE

Hakuaika päättyy 29.2.2024.

Hakemusten viimeinen jättöaika on 29.2. Tämän jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Jos vapaamuotoinen hakemus lähetetään postitse, tulee hakemuksen olla perillä viimeisenä hakupäivänä klo 15.45. Jos olet myöhään liikkeellä, tarkistathan postissa että saat kirjeeseen leiman.

Sähköisessä järjestelmässä voi tehdä muutoksia ja lisäyksiä tietoihin ja lisätä tietoja 29.2. klo 24 saakka. 

Huom! Hakemusta voi sähköisessä järjestelmässä muokata kunnes se on säätiössä kuitattu vastaanotetuksi ja sen jälkeen olemalla yhteydessä sähköpostitse säätiöön.

Mahdolliset tekniset kyselyt sähköpostitse hakemustuki@datalink.fi.

 

4. TIEDOTUS APURAHOISTA

Hakemukset käsitellään maaliskuun, huhtikuun ja toukokuun aikana ja saajille tiedotetaan henkilökohtaisella kirjeellä toukokuun loppuun mennessä. Apurahansaajat ilmoitetaan myös julkisesti näillä kotisivuilla. Säätiö ei perustele päätöksiä.

Hakemuksellaan apurahansaaja sitoutuu siihen, että hänen nimensä ja aiheensa julkistetaan.

 

5. APURAHAN KÄYTTÖ

Saadun apurahan voi käyttää kahden vuoden kuluessa myönnöstä. Myönnön jälkeen tulee apurahan saajan tehdä lyhyt vapaamuotoinen selvitys käytetystä apurahasta ja lähettää se asiamiehelle postitse tai sähköpostitse.