Instruktioner på svenska - Instructions in English

 

STIPENDIEOMRÅDEN FÖR ÅR 2024 MEDDELAS I JANUARI!

1. Polarisering

2. Bildkonst

3. Förändringar i den globala ekonomin och företagsverksamheten

 

 

ANSÖKNINGSTIDEN ÄR 1.2.-29.2.2024

APPLY 1.2.-29.2.2024

 

Applications are to be sent through the electronic system. 

On our grant policy, please see earlier years' grants. This year we promote projects related to some special fields.

Applicants from all countries and nationalities are welcomed, but the project has to have a connection to Finland. The application form is only in Finnish.

We wish to have a clear application with a short project plan including a budget and a timetable and a cv.

 

 APPLY HERE  - SÖK HÄR

Ansökningarna skall ha ett samband till Finland. Sökanden kan vara av annan än finsk nationalitet. Ansökningsblanketten finns endast på finska.

Ansökningsblanketten skall sändas endast elektroniskt från och med detta år. 

Om stiftelsens stipendieprofil, var god och se tidigare års beviljade stipendier.

 

För mer information/ for more information:

kristina.ranki@niilohelander.net 

info@niilohelander.net

technical issues: hakemustuki@datalink.fi