Instruktioner på svenska - Instructions in English

 

STIPENDIEOMRÅDEN FÖR ÅR 2024 MEDDELAS I JANUARI!

 

 STIPENDIER ÅR 2023:

ANSÖKNINGSTIDEN ÄR 1.2.-28.2.2023

 

 Detta år beviljas understöd särskilt för fyra temata:

1. Kammarmusik

2. Barnboksförfattare

3. Energirevolutionen

4. Kolonialismen och Europas kulturarv

 

GRANTS FOR 2024: THE SPECIFIC INSTRUCTIONS WILL BE ANNOUNCED IN JANUARY

Applications are to be sent through the electronic system. 

On our grant policy, please see earlier years' grants. This year we promote projects related to four special fields.

Applicants from all countries and nationalities are welcomed, but the project has to have a connection to Finland. The application form is only in Finnish.

 

 APPLY HERE  - SÖK HÄR

Ansökningarna skall ha ett samband till Finland. Sökanden kan vara av annan än finsk nationalitet. Ansökningsblanketten finns endast på finska.

Ansökningsblanketten skall sändas endast elektroniskt från och med detta år. 

Om stiftelsens stipendieprofil, var god och se tidigare års beviljade stipendier.

 

För mer information/ for more information:

kristina.ranki@niilohelander.net 

info@niilohelander.net

technical issues: hakemustuki@datalink.fi