Ohjeita apurahansaajille

 

 

Hyvä apurahansaaja,

Tästä pääsee sähköiseen järjestelmään, jossa voi tehdä APURAHAN MAKSATUSPYYNNÖN:

 MAKSATUS

Maksatus tapahtuu kerran kuussa (kuun puolessavälissä), ja maksatuspyyntöjen tulee olla hyvissä ajoin tehty ennen kuun 15. pvää.

Maksatus tapahtuu yhdessä tai kahdessa erässä.

 

Työryhmille myönnettyjen apurahojen jakamisesta useammalle käyttäjälle ilmoittaa työryhmän vetäjä.

Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle vuosittain vähintään 1.000 euron suuruiset maksetut apurahat. Jos henkilökohtainen apuraha on myönnetty vähintään neljän kuukauden työskentelyyn ja määrältään täyttää apurahansaajien lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuuttamisen ehdot, säätiö ilmoittaa päätökset apurahasaajien vakuutusturvaa hoitavalle eläkelaitokselle (Mela). Apurahan saajan täytyy hakea vakuutusturvaa itse Melaan ohjeiden mukaisesti (www.mela.fi).

Myöntökirjeessä saat lisätietoja velvollisuuksistasi.

 

OHJEET SELVITYKSEN TEKOA VARTEN

Apurahan saajan tulee tehdä selvitys apurahan käytöstä viimeistään kaksi vuotta apurahan myönnöstä.

Selvityksen tulee olla lyhyt (2-4 s) ja vapaamuotoinen, ja siitä tulee käydä ilmi:

- apurahan saajan nimi ja yhteystiedot

- apurahan suuruus, käyttötarkoitus (kuten myöntökirjeessä) ja myöntövuosi

- apurahan merkitys koko hankkeen toteutumiselle/etenemiselle

Selvitys tallennetaan apurahan saajan nimellä erillisessä dokumentissa sivunumeroilla varustettuna ja lähetetään asiamiehelle joko postitse tai sähköpostitse.

 

SÄÄTIÖN tuen mainitseminen hankkeen tiedotuksessa tai julkaisussa on suotavaa.